Na stiahnutie

Tlačivá na daňové priznanie v Rakúsku za rok 2012

Odporúčame: Pred tým ako DP doručíte daňovému úradu si ho podpísané prefoťte, prefotené DP si uschovajte, priložte si k nemu podací lístok z pošty, v prípade, že ste DP na Finanzamt odniesli osobne, dajte si tam opečiatkovať prefotenú kópiu. Ostatné dokumenty ako faktúry, zmluvy, doklady o kúpe a podobne si tiež starostlivo uschovajte s DP, nedoručujte ich na Finanzamt. Týmto budete mať kompletnú dokumentáciu v prípade, že Vás Finanzamt vyzve na kontrolu.

Návody ako vyplniť daňové priznanie v Rakúsku*
  • za rok 2009 - vzniklo v spolupráci s našou čitateľkou Miškou
Ako nájsť adresu svojho Finanzamt?
Tlačivo na daňové priznanie na Slovensku za rok 2012
  •  DPFO typ B - obsahuje aj poučenie na vyplnenie
Niečo, čo môžete potrebovať do  SVA

* návody a ukážky sú len ilustračné, osobné údaje v nich sú vymyslené, administrátor webovej stránky www.opatrovanie.eu nezaručuje pravdivosť údajov uvedených v návodoch a ukážkach a nijako nenesie zodpovednosť za prípadné škody, ktoré Vám vzniknú po ich použití

Máte nejaké tlačivá, o ktoré sa chcete podeliť s ostatnými? Sem s nimi. Tu ich zverejníme, pošlite nám ich na e-mail:

admin@opatrovanie.eu