Stručne o Rakúsku

  Stručne o Rakúsku

 

   Rakúsko je spolkový štát v strednej Európe s parlamentnou demokraciou. Rakúsky parlament má dve komory. Národná rada alebo Nationalrat má 183 členov, ktorí sú volení v priamom ľudovom hlasovaní na paťročné obdobie. Spolková rada alebo Bundesrat je hornou komorou s približne 62 členmi zastupujúcimi jednotlivé regióny. Jej členovia sú volení na šesťročné obdobie. Od roku 1995 je členom Európskej únie.

    Člení sa na 9 spolkových krajín: Burgenland, Dolné Rakúsko (Niederösterreich), Horné Rakúsko (Oberösterreich), Korutánsko (Kärnten), Salzbursko (Salzburg), Štajersko (Steiermark), Tirolsko (Tirol), Viedeň (Wien) a Vorarlbersko (Vorarlberg).

    Tento druhý najhornatejší štát Európy má viac než 8 miliónov obyvateľov. Úradným jazykom je nemčina. Medzi najväčšie rakúske mestá patria najmä hlavné mesto Viedeň, Graz, Linz, Salzburg a Insbruck.

 

    S gastronómie Rakúska sú známe špeciality Wiener Schnitzel a Apfelstrudel. Asi všetci vieme, čo tieto výrazy znamenajú :)