Slovensko-nemecký slovník dôležitých výrazov, či fráz

24 - hodinová starostlivosť 24 - Stunden Betreuung 
daňový úrad, finančný úrad Finanzamt 
mestský úrad  Magistrat 
miesto vykonávania živnosti  Gewerbestandort 
nové založenie  Neugründung 
okresný úrad  Bezirksamt 
opatrovanie osôb  Personenbetreuung 
opatrovanie v domácnosti  Hausbetreuung 
opatrovateľská sila Betreuungskraft 
pracovná zmluva Arbeitsvertrag 
prihlásenie Anmeldung 
regionálna zdravotná poisťovňa Gebietskrankenkasse 
rodný list Geburtsurkunde 
sobášny list  Heiratsurkunde 
úradne overená kópia  beglaubigte Kopie/Übersetzung
vedenie kraja - obvodný úrad Bezirkshauptmannschaft 
voľná živnosť freies Gewerbe 
výpis so živnostenského registra Auszug aus dem Gewerberegister 
zamestnanec Arbeitnehmer 
zamestnávateľ Arbeitgeber 
zdravotná sestra Krankenschwester
živnosť Gewerbe 
živnostenský register Gewerberegister
živnostenský úrad  Gewerbebeamt