Založenie živnosti

 

    V prípade, že máte záujem opatrovať staršieho človeka v Rakúsku, potrebujete si na to založiť voľnú živnosť. Živnosť musí byť založená v Rakúsku, inak túto činnosť nemôžete vykonávať dlhšiu dobu, resp. trvalo. Predmetom živnosti bude starostlivosť o osoby, resp. opatrovanie. V Rakúsku na to používajú výraz „Personenbetreuung“. Založenie živnosti musíte ohlásiť na tamojší živnostenský úrad. Pri prihlasovaní živnosti je nutné priložiť nasledovné dokumenty:

  • rodný list (Geburtsurkunde), v prípade zmeny priezviska z dôvodu sobáša aj sobášny list (Heiratsurkunde),
  • občiansky preukaz (Staatsbürgerschaftsnachweis) alebo cestovný pas (Reisepass),
  • potvrdenie o prihlásení pobytu (Meldezettel),
  • výpis z registra trestov (Strafregisterbescheinigung).

 

    Podnikať môžete začať od chvíle ako si živnosť založíte.Po založení živnosti budete musieť informovať o Vašej činnosti finančný úrad (Finanzamt) sociálnu poisťovňu živnostenského podnikania (SVA). Nezabudnite, že s Vašim zamestnávateľom (rodinou, v kt. opatrujete) musíte uzatvoriť dohodu o vykonaní práce.

 

    Založenie živnosti so sebou prináša aj rôzne poplatky. Sú to napr. poplatok za založenie živnosti, poplatky za preloženie potrebných dokumentov do nemčiny, poplatky za úradné overenie kópií dokumentov, mesačné odvody. Ďalej si musíte platiť mesačné členské v Obchodnej komore, to Vás nebude stáť menej ako 40 €, jeho výška je závislá od kraja, v ktorom opatrujete.

 

    Ako osoba pracujúca v Rakúsku ste povinná v tomto štáte platiť aj dane, tie už potom nemusíte platiť na Slovensku (na základe zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia medzi týmito dvomi štátmi). Výška daní závisí od Vášho príjmu, avšak v prípade, že Váš ročný príjem neprekročí hranicu 11 000 € (platné od roku 2009 aj pre súčasnosť), ste oslobodená z daňovej povinnosti. Ba dokonca nie ste ani povinná podať daňové priznanie. Hranicu 11 000 € bežné opatrovateľky opatrujúce v 2-týždňových turnusoch neprekročia.  V prípade, že stanovenú hranicu prekročíte, tak výška dane závisí od výšky príjmu (daňové priznanie v Rakúsku sa podáva do konca apríla nasledujúceho roku). Platí pravidlo, čím vyšší príjem, tým vyššie percento dane. Na Slovensku daňové priznanie podať musíte (podáva sa do konca marca nasledujúceho roku)!

 

    Ako legálne zamestnaná opatrovateľka v Rakúsku budete mať v tomto štáte nárok na poistenie a dôchodky.