O spoločnosti

Hlavné zameranie

Opatrovanie.eu je webová stránka, ktorá slúži Slovákom pracujúcim v zahraničí, predovšetkým opatrovateľkám v Rakúsku, či Nemecku. Našou snahou je zastrešiť celý tento sektor pod jednu strechu, v našom prípade stránku Opatrovanie.eu. Na stránke sa dočítate užitočné informácie týkajúce sa práce v zahraničí ako aj opatrovania v Rakúsku. Nájdete tu aktuálne voľné pracovné miesta rôznych agentúr, zoznamy agentúr a prepravcov, informácie o daňových povinnostiach a spracovaní daňového priznania, diskusné fórum a rôzne iné užitočné nástroje a články.

 

Naša filozofia

Hlavnou myšlienkou je pomôcť Slovákom pracujúcim v zahraničí a zjednodušiť im orientáciu v právnej, ekonomickej, účtovníckej, ale aj bežnej osobnej sfére. Okrem toho je cieľom zhromaždiť všetky údaje na jednom mieste a vytvoriť návštevníkom dostatočný priestor na komunikáciu s inými návštevníkmi.

 

Krátko z histórie

Stránka Opatrovanie.eu vo svojej prvej forme vznikla vo februári 2010. Už počas roka 2010 dokázala spojiť komunitu opatrovateliek predovšetkým vďaka svojmu diskusnému fóru, ktoré funguje dodnes. Počas nasledujúcich rokov si dokázala vybudovať skupinu stálych návštevníkov, ktorí sa opakovane vracajú na stránku a tvoria tak približne polovicu z celkových návštevníkov stránky. Do konca roka 2012 sme vďaka Vám zaznamenali viac ako 300 000 návštev a výrazne tak upevnili svoju pozíciu jednotky na internetovom trhu vo svojom obore.

 

Ešte Vás môže zaujímať